Актуални агро новини.Днес е Световният ден на околната среда.

„Да победим замърсяването с пластмаси“ е темата на Световния ден на околната среда ‘2018. Това ни приканва да се замислим как можем да променим всекидневието си, за да намалим вредите от замърсяването с пластмаси върху околната среда, върху дивата природа и нашите здраве и качество на живот.

Политиката за намаляване на замърсяването с пластмаси е приоритет за Министерство на околната среда и водите. Още в края на миналия месец започнахме кампания за намаляване и разделно събиране на пластмасовите отпадъци по Българското Черноморие.  Според експертни изследвания 80% от замърсяването на моретата от пластмаси идва от сушата. Затова в началото на летния сезон призовахме концесионерите на плажовете доброволно да поставят информационни табели и съдове за разделно събиране и оползотворяване. В края на сезона ще обобщим резултатите и ще предприемем конкретни законодателни инициативи в тази посока.

Българското председателството на Съвета на ЕС също издигна като ключов приоритет прехода към кръгова икономика и ефективното използване на ресурсите. В началото на годината в съвета на министрите на околната среда на ЕС стартирахме дискусиите по т.нар. „Минипакет за кръгова икономика“. В рамките на мартенския Съвет по околна среда проведохме политическа дискусия по Стратегията за пластмасите и по темата за взаимовръзката между химикали, продукти и отпадъци. Очаква се през юни на Съвета на министрите на околната среда да бъдат приети заключения, които да поставят основата на бъдещите законодателни решения в тази посока.

Първата и най-важна стъпка, която трябва да направим в борбата със замърсяването от пластмаси е промяната в мисленето. Досега мисленето и действието на човечеството е вървяло линейно – имаме суровина, произвеждаме продукти, употребяваме ги и те стават отпадък. През последните години ние правим стъпки към затваряне на тази линя в кръг, така че отпадъкът да се превръща отново в суровина и продуктите да се употребяват максимално дълго и ефективно. Целта е накрая да остава малък или никакъв отпадък. Природата е перфектният пример за това – в нея няма отпадък, всяко нещо е потребно.

За да постигнем тази цел много е важно за започнем промяната още при дизайна на продуктите, така че те да са от рециклируеми суровини, да са с възможно най-дълъг живот и употреба и накрая отново да се превръщат в суровини. Промяната в мисленето трябва да започне с възпитанието и образованието още в най-ранна възраст. Защото независимо от законите , които се приемат, ако промяната в мисленето не е факт, трудно бихме могли да говорим за сигурен и устойчив ефект.

Днешният празник е повод да се замислим как заедно можем да  търсим и намираме решения за постигане на баланса между опазването на природата и икономическото развитие. Защото това ще осигури и по-добро здраве и качество на живот на хората. Инициативата е възможност за всеки от нас да даде принос и да се включи в борбата срещу замърсяването с пластмаси.

Не е нужно да чакаме 5 юни – нека започнем сега!

Честит празник на експертите и служителите в МОСВ, на учените, посветили се на екологията, на отговорните към околната среда туристи и на гражданите, които полагат грижа да опазим природното богатство на страната ни.