Актуални агро новини.Новата ОСП да бъде поставена върху 4 основни стълба, вместо досегашните два.

Новата Обща селскостопанска политика да бъде поставена върху 4 основни стълба, вместо досегашните два. Това предлагат френски анализатори от националния институт за "Аграрни стратегии".

Първият от тези стълбове трябва да подкрепя производствените организации на фермерите. Това ще даде повече възможности за реакция на всяка пазарна ситуация, за да се избегне дестабилизация на цените. В същото време, вътрешният пазар в Европейския съюз трябва да остане под общ знаменател, за да има начин да се помага на фермерите в случай на нужда, смятат експертите.

Вторият стълб трябва да съдържа мерки за преодоляване на кризи. Това включва премии за намаляване на производството , както и възможността био-горивата да се ползват като стабилизатори на пазара. Брюксел и националните правителства има задача да подкрепят цените антициклично спрямо световните пазари.

Третият стълб се отнася за екологията. В този сектор трябва да има точно определени правила, твърдят от "Аграрни стратегии". Фермерите в по-малко облагодетелстваните региони да могат да получават обвързани плащания, тъй като на тези места извършените услуги са в директна връзка с производството. Освен това, Брюксел трябва да запази водещата си роля по въпросите на околната среда, тъй като при прехвърлянето на отговорностите към националните правителства може да се очаква влошаване на ситуацията.

Последният стълб е предвиден за подкрепа на иновациите и за осигуряването на смяната на поколенията в селското стопанство. В момента възрастовата пирамида в сектора дава повод за сериозни притеснения, сочат експертите. Затова Общата селскостопанска политика трябва да съдържа мерки за подкрепа при предаването на стопанствата на следващото поколение.

От мозъчния тръст в Париж критикуват Комисията, че сегашните й предложения не съдържат добра стратегическа визия за бъдещето. Съкращенията на бюджета щели да доведат до отслабване на аграрната политика, въпреки че геополитическото развитие показва, че селското стопанство и прехраната са сред най-големите предизвикателства на 21-и век. Европа се нуждае от нови политически импулси, за да се избегне ренационализацията и засилващата се конкуренция между страните-членки.

Премахването на обвързаните плащания е грешка, смятат от "Аграрни стратегии". Комисията предполага, че пазарът реагира ефективно и може да възстанови баланса на цените, ако те са претърпели някакъв шок. В действителност пазарите са нестабилни, а цените са подложени на голeми и непредвидими колебания.