Актуални агро новини.С посещение на пчелин с близо 500 кошера приключи Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ Видин.

Проведе се „Денят на отворени врати“ в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА във Видин. Основните въпроси, които задаваха земеделските стопани на експертите бяха свързани с подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г както и какви други възможности има пред тях, за да разширяват стопанствата си.

Приемната беше посетена и от няколко овцевъди и пчелари, с въпроси свързани с изплащане на субсидии, реализация на производството, биопчеларство. За регионалните медии беше организирано и посещение на място на пчелин в село с. Подгоре, общ. Макреш. Собственичката Мария Монева създава стопанството си през 2012 г. Започва с 30 пчелни семейства, които към момента са увеличени на 490. Поддържа пчелина по биологичен способ, благодарение на финансовата подкрепа от ДФЗ. Отглежда също и 14 дка със зеленчуци и плодове , за които е получила над 2 хил лева по схеми от директни плащания за Кампания 2017.

Мария Монева е добър пример за това как един млад земеделски производител успява с постоянство да увеличи стопанството си каза директорът на областната дирекция. Кремена Николова. Тя допълни, че Кампания 2018 до момента протича нормално и има подадени 1117 заявления за подпомагане.

По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Област Видин субсидии са получили 997 земеделски стопани, в размер на близо 13 млн. лв.  По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна) за област Видин финансова подкрепа, в размер на близо 120 000 лв. са получили 21 земеделски стопани, а по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци са преведени над 46 000 лв. на 6 земеделски стопани. По мярка 11-направлене „Биологично пчеларство“ за Кампания 2016 са излатени 101 015 лв. на 9 пчелари.