Актуални агро новини.В дългосрочен план директните плащания трябва да отпаднат , смятат експертите.

За изцяло нова концепция на европейската аграрна политика настоява Научният съвет към германското земеделско министерство. В дългосрочен план директните плащания трябва да отпаднат, смятат експертите.

В своя доклад, предаден на Юлия Кльокнер, Научният съвет изтъква необходимостта от преориентация на Общата селскостопанска политика. В бъдеще тя трябва да е насочена към обществено значими цели като екология, защита на животните и опазването на климата, както и развитието на селските региони, посочват експертите.

Основният проблем при сегашната ОСП, според икономистите, е, че тя се фокусира най-вече върху подкрепата за доходите на земеделските стопани. Разпределението на директните плащания обаче е несправедливо, а опитите за подобряване на системата, като определен таван за сумите или по-големи субсидии за първите хектари например, няма да имат ефект.

Вместо това Научният съвет към германското агроведомство настоява за постепенното премахване на директните плащания в рамките на около 10 години. Изключения да има само за такива региони, в които има опасност обработването на земята да изчезне, от което би имало негативни последствия за обществото.

За преходния период до окончателното премахване на директните плащания експертите предлагат национално съфинансиране на субсидиите, идващи от Брюксел. Всякакви съкращения на аграрния бюджет да бъдат за сметка на първия стълб, а възможността за прехвърляне на средства към втория стълб да се увеличи на повече от 15 процента, са други предложения.