Актуални агро новини.Брашното на едро леко поевтиня.

Средната цена на едро на брашно тип „500” за страната отбелязва леко понижение през периода 30 май – 6 юни 2018 г., спрямо предходната седмица. Цените на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти остават без промяна, показва анализ на ДКСБТ.

Средната цена на едро за страната е 0,78 лв./кг, с 1,3% по-ниска в сравнение с предходния седмичен период. По области, цените са в диапазона от 0,60 лв./кг до 1,08 лв./кг, съответно в Стара Загора и София. В пет от областните центрове, където е отчетено предлагане на продукта на едро, се наблюдават разнопосочни колебания на цените спрямо предходния седмичен период, в границите от -10,3% (Бургас) до 5,9% (София).

При търговията на дребно с брашно тип „500” средните ценови стойности за страната остават 1,02 лв./кг за големите търговски вериги (ГТВ) и 1,06 лв./кг за другите търговски обекти (ДТО).

Предлагането на продукта в ГТВ е в ценовите граници от 0,97 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,12 лв./кг (Пловдив). В сравнение с предходната седмица, в областите Перник и София цените нарастват с по 2%.

През периода на наблюдение в по-малките магазини брашното се търгува на цени от 0,97 лв./кг (Варна, Велико Търново, Ловеч и Плевен) до 1,24 лв./кг (Шумен), без седмично изменение на стойностите по области.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,04 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в област Шумен – 0 ,20 лв./кг. В областите Варна, Пловдив, Стара Загора и Хасково цените на продукта в ДТО са в рамките на 0,01 лв./кг - 0,10 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

През наблюдавания период маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,24 лв./кг за големите супермаркети и 0,28 лв./кг – за по-малките магазини, като е най-голям във Враца за ДТО – 0,48 лв./кг и в Пловдив за ГТВ - 0,47 лв./кг. В областите Благоевград и София продуктът се предлага в ГТВ на цени, съответно с 0,02 лв./кг и с 0,04 лв./кг под тези на едро. Подобна е ситуацията в област София за ДТО, където продуктът се предлага с 0,03 лв./кг по-евтино отколкото на едро.