Актуални агро новини.Динамичен пазар на захар в началото на месеца.

Средната цена на едро на бяла кристална захар за страната през периода 30 май – 6 юни 2018 г. се понижава на седмична база, докато тази на дребно в големите супермаркети се повишава.

На тържищата в различните области захарта се търгува в ценовия интервал от 0,88 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Варна). В сравнение с предходната седмица, в осем области се наблюдава поевтиняване на продукта на едро в рамките на 2,7% (Сливен) – 8% (Бургас), а в други четири – поскъпване, с между 1,9% и 5,7% ( най-чувствително в София). В резултат, средната цена на едро на захарта намалява с 1,7%, до 1,14 лв./кг.

Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,03 лв./кг до 1,39 лв./кг (Силистра и Шумен). В по-голямата част от областните центрове се отчита седмично повишение на ценовите стойности в границите от 0,9% (Добрич) до 8,8%, (Бургас, Видин, Перник, Сливен, Хасково и Ямбол), което води до увеличение на средната цена за страната в тези обекти с 4,2%, до 1,23 лв./кг. Само в Благоевград и Варна се наблюдава седмично поевтиняване на продукта в ГТВ, съответно с 1,6% и 0,8%.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,23 лв./кг (Добрич) до 1,78 лв./кг (Разград). Седмично повишение на цените е налице в областите София - с 1,6% и Разград- с 6%, докато в областите Варна и Русе продуктът поевтинява, съответно с 4 ,6% и 6,8%. Това не се отразява на средната цена за страната в ДТО и тя се запазва на ниво 1,37 лв./кг.

През изминалата седмица цените на захарта в ДТО са средно с 0,14 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Пазарджик и Смолян – 0,42 лв./кг. Изключение правят областите Варна, Силистра и Шумен, където цената на продукта в по-малките магазини е с между 0,2 лв./кг и 0,4 лв./кг по-ниска от тази в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,09 лв./кг за ГТВ и 0,23 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава в Плевен и Силистра за големите супермаркети – 0,34 лв./кг и в Хасково за другите търговски обекти - 0,49 лв./кг. В четири области цените на дребно в ГТВ са с до 0,31 лв./кг (Смолян) по-ниски от тези на едро. Сходна е ситуацията и в ДТО в област Варна, където продуктът се предлага с 0,26 лв./кг по-евтино отколкото на едро.