Актуални агро новини.Олиото леко поскъпна в големите супермаркети.

Средните за страната цени на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини са без промяна през периода 30 май – 6 юни 2018 г.  спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети леко се повишава.

Средно за страната, цената на слънчогледовото олио на едро се задържа на ниво от 1,94 лв./литър. На тържищата в страната цените на продукта варират от 1,67 лв./литър в Плевен до 2,22 лв./литър в Смолян. В девет от областите, в които е налице предлагане на едро, се наблюдават разнопосочни ценови изменения спрямо предходния седмичен период, в границите от –4,9% (Ямбол) до +4,1% (Силистра).

През изминалата седмица рафинираното слънчогледово олио се предлага в големите търговски вериги (ГТВ) на цени от 2,19 лв./литър (Пазарджик, Пловдив и Смолян) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В петнадесет области се наблюдават разнопосочни седмични изменения на цените, в границите от -2,1% (Варна) до +8,7% (Търговище), преобладаващо нагоре. Това води до повишение на средната цена за страната с 0,9% на седмична база, до 2,34 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) олиото се търгува в ценовия диапазон от 2,12 лв./литър (Добрич) до 2,55 лв./литър (Разград). Седмично поскъпване на продукта се наблюдава в София, Хасково и Перник – с между 0 ,8% и 2,9%, а поевтиняване е налице в Русе и Варна, съответно с 2,4% и 4,3%. Това не се отразява на средната цена за страната на олиото в по-малките магазини и тя остава 2,36 лв./литър.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,02 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,29 лв./литър в Смолян. В единадесет области цените на продукта в ДТО са с до 0,44 лв./литър (Благоевград) по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,40 лв./литър за големите супермаркети и 0,42 лв./литър за по-малките магазини, като достига до 0,91 лв./литър за ГТВ в Благоевград и до 0,77 лв./литър за ДТО в Хасково. В Смолян цените на дребно в ГТВ са с 0,03 лв./литър по-ниски от тези на едро.