Актуални агро новини.В два поредни дни се отварят приемни за граждани във фонд „Земеделие“ Велико Търново и Враца.

ДФ „Земеделие“ – РА организира днес, 12 юни 2018 г. (вторник) „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в гр. Велико Търново. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки, както и да правят предложения за подобряване работата на Областната дирекция.

На 13 юни (сряда) ще бъде отворен временен офис за граждани в ОД на ДФЗ във гр. Враца. Приемните ще бъдат отворени за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани , офисите ще работи до 17.30 ч. За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията.

Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.

За регионалните медии ще бъде организирано и посещение на място на обекти, финансирани от ДФ „Земеделие“. Към обектите ще се тръгне в 11:30 ч. и от двата офиса на ОД на ДФЗ - във В. Търново и този във Враца.