Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ, ССА и НТС.

На 18 юни в гр. Кърджали ще се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис гр. Кърджали), ССА (Институт по фуражните култури - Плевен) и Научно технически съюзи (Териториална организация - Кърджали) на тема "Фуражни култури – видове, агротехника".

На семинара доц. д-р Пламен Серафимов, Институт по фуражните култури - Плевен ще представи на присъстващите технологичните решения при отглеждане на люцерна за фураж, факторите, определящи ефикасността при прилагане на хербициди в люцернови посеви, аспектите на селекцията и отглеждане на видовете от род Сорго (Sorghum) , както и възможностите за използване на видовете от род Сорго, като алтернативни фуражни култури. Доц. д-р Пламен Серафимов ще извърши демонстрация на фуражните култури.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кърджали ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Кърджали, Териториална организация – Кърджали на НТС, ул. „Булаир” № 35, зала 210 (демонстрацията ще се проведе в опитното поле на ОСЗ – Кърджали в с. Глухар).

Програма на семинара.