Актуални агро новини.Знакова конференция на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Българското председателство на Съвета на ЕС организира знакова конференция, посветена на научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите хранителни системи. В срещата взеха участие над 240 представители на 32 страни. Домакин на форума беше Аграрният университет в Пловдив. Ректорът на висшето учебно заведение откри срещата, като подчерта, че на хранителните системи трябва да се обърне специално внимание , нов подход в науката, научните изследвания и иновации. По този начин хранителната система ще бъде поставена във фокуса на вниманието като средство за гарантиране безопасността на храните в променящия се свят. Системният подход, към който призовава Конференцията „ХРАНИ 2030“, изисква подобряване взаимовръзката между екосистемите, между производителите и потребителите, с цел постигане на четирите водещи приоритета: осигуряване на здравословен и устойчив хранителен режим, устойчивост на климата и околната среда, ефективно използване на ресурсите, иновации и овластяване на общностите.

Автор: Диана Александрова