Актуални агро новини.Слънчогледовата реколта в ЕС тази година ще бъде по-малка в сравнение с миналогодишната.

Слънчогледовата реколта в Европейския съюз тази година ще бъде по-малка в сравнение с миналогодишната. Най-голям спад ще има в Румъния и Франция, предполагат експертите от Европейската комисия.

Актуалните данни за посевите сочат, че площите във всички страни-членки са почти без промяна – 4 ,2 милиона хектара. Има обаче размествания в някои отделни държави. Така например Испания и Унгария са увеличили нивите с 4 процента, докато фермерите в България, Италия и Франция са засели по-малки площи.

Със своите повече от 1 милион хектара Румъния остава най-големият производител на слънчоглед в Съюза, като тази година площите с маслодайната култура са нараснали с 2 процента. Въпреки това експертите очакват по-малка реколта в северната ни съседка. Прогнозата е за 9,7 милиона тона, което е с 6 на сто под миналогодишното количество.

Причината е, че тази година добивите ще бъдат по-слаби. За Румъния се очаква спад с 18 процента. Подобна е ситуацията в Испания и Франция, където добивите ще намалеят с 12, респ. 14 на сто. По-слабите резултати се дължат на влажното време в началото на април, което доведе в страните около Средиземно море и в Югоизточна Европа до значително забавяне на сеитбената кампания.