Актуални агро новини.ДФЗ изплати над 520 хил. лева лева компенсации за пропаднали площи през 2017 година.

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. са изплатени над 520 хил. лева (520 424 лева) на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо в размер на 9 659 ха.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г.

От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва:

   • Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;

    • Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;

   • Слънчоглед – до 119,99 лв./ха; • Соя – до 112,51 лв./ха;

   • Ръж – до 101,13 лв./ха;

   • Сорго – до 94,85 лв./ха.

Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки , получават 50% от допустимия размер за подпомагане.