Актуални агро новини.Заразен нодуларен дерматит на границата с Турция.

 В Република Турция е обявено огнище на Заразен нодуларен дерматит , в гр. Одрин (намиращ се на 30 км от Българо-Турската граница).

С цел предпазване на страната от проникване на заболяването, от страна на БАБХ се предприемат следните мерки:


    -Повишена епизоотична готовност в пограничните областни дирекциии по безопасност на храните;
    -Засилен контрол по придвижване на ЕПЖ;
    -Забрана провеждането на пазари и изложби на животни, възприемчиви към болестта, като се обърне особено внимание на нерегламентираните пазари и тържища;
    -Предприемане на всички необходими мерки и действия за недопускане на нерегламентирана търговия с животни;
    -Привеждане в готовност на наличната дезинфекционна техника;
    -Свикване на епизоотичните комисии и информиране на местните власти за възникване на заболяването в гр. Одрин;
    -Информиране на стопаните, отглеждащи ЕПЖ и в случай на съмнение от зараза незабавно следва да се информира съответното ОДБХ. Ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект, при съмнение от Заразен нодуларен дерматит, следва незабавно да уведоми съответното ОДБХ и да предприеме мерки в рамките на неговите правомощия за ограничаване на разпространението на болестта;
    -Засилен контрол от страна на ГИВП по извършване на дезинфекция на транспортните средства, влизащи от Р. Турция;
    -Стопаните на ЕПЖ, намиращи се в 20 – километрова гранична зона с Р. Турция, да третират животните с инсектицидни средства с репелентно действие.