Актуални агро новини.Въвеждат по-строги правила за вноса и износа на препарати за растителна защита в Австрия.

С приетите промени в Закона за растителна защита в Австрия се въвеждат по-строги правила за вноса и износа на препарати, както и нови норми и контролни механизми, с цел опазване на околната среда и защита от вредители.

„Правилата в Австрия са много строги, що се отнася до растителната защита. Затова за нас е много важно да има сериозен контрол, когато препарати се внасят в Европейския съюз. Всеки такъв препарат трябва да има сертификат за безопасност“, се казва в декларация на австрийския парламент. Тези сертификати служат за проследяване на търговските пътища до първоначалния производител на веществата.

Необходими са и мерки, които да предотвратят внасянето на вредители , какъвто беше случаят с бактерията ксилела фастидиоза, пренасяна от определени насекоми. Първоначално разпространена само в Съединените щати, бактерията пристигна през 2013 година в Европа, най-вероятно със заразено кафеено растение. От тогава вредителят унищожи над 1 милион маслинови дръвчета в Южна Италия на площ от 500 хиляди хектара. Климатичните промени биха могли да благоприятстват разпространението на бактерията и в по-северни части от Европа, опасяват се австрийските депутати.