Актуални агро новини.Таванът при директните плащания е основната тема при срещата на земеделските министри от Европейския съюз в Люксембург.

Таванът при директните плащания е основната тема при срещата на земеделските министри от Европейския съюз в Люксембург. Европейската комисия смята да предостави на националните правителства възможността сами да определят максималната сума , като най-ниският праг за това остават 60 хиляди евро.

Предложението на Комисията за постепенната дегресия на плащанията, направено в началото на месеца, е програма-минимум, каза говорител на Комисията в Брюксел. Страните-членки ще получат правото да правят по-големи съкращения както и да определят максималните изплащани суми.

При дегресията са предвидени няколко степени. Директни плащания между 60 и 75 хиляди евро могат да бъдат съкратени с 25 процента. Между 75 и 90 хиляди евро ще се удържат 50 на сто, а за суми между 90 и 100 хиляди евро удръжката е 75 процента. Всяко правителство само да определя точните проценти и суми, се казва в новото предложение на Европейската комисия, което ще се обсъжда в Люксембург.

Заседанието на аграрните министри е последното под ръководството на България, от 1 юли Австрия поема председателството на Европейския съюз. При неформалната среща в София на 5 юни редица министри поискаха Брюксел да увеличи аграрния бюджет и да опрости Общата селскостопанска политика. Тези въпроси ще бъдат обсъдени и в Люксембург. 6 държави ще представят общ меморандум. В него Финландия, Франция, Естония, Литва, Ирландия и Португалия настояват парите за земеделие през следващия финансов период да останат поне на сегашното ниво и да бъде отхвърлено предложението на Комисията за 5-процентно съкращение.