Актуални агро новини.Форум "Бъдещето на Oбщата селскостопанска политика на ЕС след 2020".

Представителството на Европейската комисия в България организира  публично представяне на законодателните предложения за Общата селскостопанска политика в периода след 2020 година.

Събитието ще бъде открито от Марио Милушев, директор на дирекция "Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ" в генерална дирекция "Земеделие" на ЕК и Вергиния Кръстева , зам. министър на земеделието, храните и горите. Специални лектори на събитието ще бъдат експерти от Европейската комисия и Министерството на земеделието, храните и горите.

Детайлното представяне на предложението на ЕК за следващия програмен период ще бъде последвано от свободна дискусия, в която ще се включат и експерти от Министерството на земеделието, храните и горите.