Актуални агро новини.Генералните директори и аташетата по рибарство ще проведат неформална среща в Бургас.

Неформална среща на генералните директори и аташетата по рибарство ще се състои в Бургас на 21 юни 2018 г. По време на срещата в рамките на ротационното българско председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), генералните директори ще обменят мнения по новите предложения на ЕК за изменение на системата за контрол на ЕС в рибарството и ефективността на досегашния регламент.

В рамките на работната среща, участниците ще дискутират случаите, в които нарушенията на правилата ще бъдат третирани като тежки, ще коментират санкциите, оптимизирането и достъпа до базата данни. Очаква се дебат по изискванията , отнасящи се до контрола върху дребно мащабния риболов, правилата за любителския риболов и ефективните начини за контрол (включително с отдалечени електронни средства) при разтоварване на целия улов.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – 21 ЮНИ, 13:00 ЧАСА

в конферентната зала на хотел „Приморец” в Бургас