Актуални агро новини.Бюджетът на ОСП трябва да се съкрати, след като Великобритания излезе от ЕС.

Бюджетът на Общата селскостопанска политика трябва да се съкрати, след като Великобритания излезе от Европейския съюз. За това настоява холандският министър на земеделието Карола Шаутен в писмо до Втората камара на парламента в Хага.

Според Шаутен средствата от Брюксел трябва да са насочени не толкова към подкрепата на доходите на фермерите, колкото към теми като иновации, устойчиво производство на храни и опазване на околната среда. В писмото си министърът подчертава, че финансирането на новите приоритети и на последствията от Брекзит не изисква по-големи вноски от страна на отделните държави в Европейския съюз. Предложенията на Европейската комисия за новата многогодишна финансова рамка от 2021 до 2027 година предвиждат обаче вноските на Холандия да се покачат от сегашните 8,3 милиарда на 10 милиарда евро.

Карола Шаутен е и против изравняването на директните плащания във всички държави. Този подход на подкрепа на доходите трябва да се замени с нови цели, а националните правителства трябва да получат повече самостоятелност при определяне на изплащаните субсидии. Една от най-важните задачи при реформата на Общата селскостопанска политика е намаляването на бюрокрацията, изтъква Шаутен в писмото.

Холандското министерство на земеделието ще изготви до средата на юли своята оценка за предложените от Брюксел промени в ОСП. За Страната на лалетата се предвижда съкращения на субсидиите от 4 ,8 на 4,4 милиарда евро.