Актуални агро новини.Младите земеделски стопани получиха 1.42 млн. лева за Кампания 2017.

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 1.42 млн. лева за Кампания 2017 по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават 3400 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2017 и са отбелязали участие по МЗС.

Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявлението.

Субсидия се отпуска за първите 30 ха , допустими по СЕПП, като плащането представлява надбавка от 25% от подпомагането на хектар по Схемата за единно плащане на площ.