Актуални агро новини.Популяризират възможностите за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ще проведе мероприятие за популяризиране на възможностите за финансиране по новооткрити процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Целта на мероприятието е да се предостави ясна и подробна информация на потенциалните кандидати на възможностите за кандидатстване по отворените към момента мерки по програмата, а именно:

мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“
мярка 1.7 „Добавена стойност , качество на продуктите и използване на нежелания улов“
мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“, сектор „Малки проекти“
мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

Срещата с представители на заинтересованите страни е на 27 юни (сряда) от 10:00 ч. в сградата на община Варна.

Повече информация за събитието може да намерите тук.