Актуални агро новини.Край на директните плащания искат в Германия.

Посоката на Общата селскостопанска политика в Европейския съюз се нуждае от сериозна промяна. За това настоява говорителят по селскостопанските въпроси в парламентарната група на Социалдемократите в германския Бундестаг.

С реформата на ОСП след 2020 година трябва да се сложи началото на излизането от сегашната система на директните плащания, смята говорителят. В бъдеще парите на данъкоплатците трябва да се дават само за обществено-значими дейности, изтъква той. По думите му в момента Европейският съюз разпределя средствата за премиите за площ недостатъчно справедливо. Така субсидиите не подкрепят устойчивото селско стопанство, а създават зависимости. "Това не е в интерес нито на аграрния сектор, нито на обществото", каза социалдемократът в интервю за немски вестник. Вместо сегашната практика, в бъдеще трябва да се подкрепят иновациите и екологичното земеделие. При реформата на Общата селскостопанска политика е наложително да се създадат мерки , които поощряват устойчивото селско стопанство, което щади околната среда. Германското правителство да се застъпи за премии, които да се плащат за опазването на климата, биоразнообразието, хуманното отношение към животните и развитието на селските райони. Шпиринг определи предложенията на Европейската комисия като недостатъчно амбициозни. В тях той вижда известна гъвкавост, която дава възможност за промени.