Актуални агро новини.Един рай за птиците под заплаха от изчезване.

Включете се в кампанията на Евронатур за защита на солниците Улцин Салина в Черна гора, като подпишете петицията: https://savesalina.net

Солниците Улцин Салина са една от най-важните влажни зони на Балканите с над 250 вида птици, включително фламинго, къдроглав пеликан, лопатарка, с потенциал да стане Рамсарско място с международно значение. Те са от изключителна важност за мигриращите птици, които използват адриатическия миграционен път.

Въпреки това, мястото все още не е защитено и в момента е обект на редица инвестиционни интереси, които биха унищожили ценните за биоразнообразието солници, осигуряващи и препитание за местните хора.

През април Министърът на устойчивото развитие и туризъм на Черна гора обеща да обяви мястото за Природен парк , но досега той не е спазил обещанията си, затова стартира кампания за оказване на натиск върху правителството на Черна гора, както международна петиция за защита на солниците.

През последните няколко години солниците не се използват, така че басейните се променят и водата скоро ще бъде сладка, а не солена. Ако те не бъдат защитени, местообитанията скоро ще изчезнат.