Актуални агро новини.Водещи български университети участваха в десетото издание на семинара “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“.

Студенти от водещи български университети, представители на научно-изследователската общност, на Българска агенция по безопасност на храните, фирми от хранително-вкусовата промишленост, контролни и изпитвателни лаборатории, се събраха в Пловдив от 19 до 22 юни за Десетото издание на семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“. Съвместната инициатива на Университета по хранителни технологии в Пловдив, Българска агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига бе официално открита от проф. Кольо Динков - Ректор на УХТ.

Председателят на организационния комитет проф. Ангел Ангелов подчерта, че интересът за участие се е увеличил с 15%, както от страна на студентите, така и от страна на бизнес операторите, което показва необходимостта от допълнително професионално обучение в сферата на качеството и анализа на храни, напитки и фуражи.

Акцент в програмата бе участието на акад. Атанас Атанасов, чиято научната дейност е тясно свързана с развитието на биотехнологията и на геномиката на растенията в България. „50% от нашето здраве и начин на живот вече се дължат на това, с което се храним“, твърди акад. Атанасов, подчертавайки че естествено не означава задължително полезно и че е изборът на храни е изключително индивидуален предвид спецификите на организма.

В теоретичната и практическа програма на семинара се включиха още хабилитирани преподаватели от УХТ - Пловдив, Съвместен геномен център - София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните и Националния център по обществено здраве и анализи , както и експерти от бизнеса.