Актуални агро новини.Дунав тече в София чрез 3D Mapping.

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав.

Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й.

WWF България организира специална 3D Mapping прожекция по повод Международния ден на река Дунав, 29 юни, петък от 20:30 ч. до 23:00 часа. Вижте как пред очите ви ще "оживеят" 5-метрови есетри и други емблематични дунавски обитатели. Заповядайте в облагородената част от коритото на река Перловска, срещу паркинга на Националния стадион "Васил Левски". Входът е свободен.

Малцина знаят, че близо 80% от крайречните природни местообитания и рибните ресурси на Дунав са унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени. Затова от WWF работят за възстановяването на тези екосистеми и опазването на дунавските притоци и животински видове.

Основните проблеми на реките са прегради по тях като ВЕЦ-ове, язовири и шлюзове, които нарушават естествения им поток и възпрепятстват миграцията на рибите, извличането на пясък и чакъл, канализирането и поставянето на диги , изсичането на крайречната растителност. Освен върху водните обитатели, гореизброените имат негативен ефект и върху местните жители. Построяването на преграда по реката, например, води до вдълбаване на речното корито и засилване на процесите на ерозия и всички останали негативни последици от това. Преградите възпрепятстват и хората, чиито прехрана и хобита са свързани с реката – рибари, каякари, рафтинг любители.

По време на събитието представители на WWF ще разкажат повече по темата и за това как всеки един от нас би могъл да допринесе за опазването на водното ни богатство.