През юни цените на доматите в Европа вървят надолу. Цените на доматите в

Европа от началото на м.юни вървят надолу, сочи проучване на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) . В момента изкупните цени в основните страни производителки са паднали до 0 ,50 евро/кг, което е с 10% под нивата от предходната година. 

Цените на краставиците в Източна Европа от началото на м.юни също се свличат. В момента изкупните цени вървят около 0,25 евро/кг заради масовото излизане на оранжерийна продукция. Утвърждаващите се тенденции в търсенето и потреблението на зеленчуци в развитите, и страните с поголеми потребителски възможности, е към все повече здравословни, екологични и чисти продукти.  Площите и производството на органични зеленчуци в Европа се увеличава непрекъснато следващо потребителските тенденции. През 2017 г., лидери по площи с биологично производство са Австрия (21,3%), Швеция (18,3%), докато средният дял на това производство в ЕС е 6,7%. Бъдещите предизвикателства според водещи експерти в градинарството са в засилване на кооперирането и увеличаване на добавената стойност. Без обединяване на производителите посредством маркетингови съюзи и асоциации ще бъде трудно да останат конкурентни на консолидиращите се пазари. Увеличаване на добавената стойност може да се постигне чрез предлагане на завършени и полуготови за консумация продукти.Актуални новини за зеленчукопроизводството  Световното производство на домати през 2017 г. вероятно ще възлезе на 175 млн.т. По данни на www.tridge.com, световни лидери в търговията са: Мексико – 2,4 млрд. US$, Холандия 1,7 млрд.US$ и Испания – 1,4 млрд.US$. Общият обем на търговията възлиза на около 10 млрд. US$.  В края на юни, 2018 г., цената на едро на домати в света, по данни на www.tridge.com е около 0,91 US$/кг. Най-високите цени са отбелязани в периода януари-април около 1,3 US$/кг. • Световното производство на краставици през 2017 г. възлезе на около 82 млн.т. За последните 5 години се отчита почти 19% ръст на световното предлагане, като безспорен лидер е Китай с 83%, а много след тях са Иран с 2%.  За последните години европейските страни са водещи експортьори на краставици в света, като от обща стойност на търговията 2,8 млрд. US$, Испания, Мексико и Холандия формират 64%.  Производството на сладък пипер в света достига около 34 млн.т. през 2017 г. Най-голям производител е Китай с 51%, Мексико – 8% и Турция – 7%.  Стойностна на световната търговия със сладък пипер възлиза на 6 млрд. US$. Трите лидери в износа са: Мексико – 22%, Испания – 21% и Холандия – 17%. В края на юни, 2018 г. световната цена на едро на сладкия пипер е 1,56 US$/кг.