Актуални агро новини.Яйцата поскъпнаха в края на юни.

Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната отбелязват повишение през периода 20 – 27 юни 2018 г., спрямо предходната седмица.

Цените на едро на яйцата – размер М на тържищата в страната варират от 0,15 лв./бр. (Кърджали) до 0,21 лв./бр. (Благоевград, Бургас, Враца, Добрич, Монтана, Пловдив, Русе, Силистра и Шумен). В единадесет области се наблюдава поскъпване на яйцата на седмична база, достигащо до 0,04 лв./бр. във Враца, докато в други четири (Монтана, Пловдив, Русе и Шумен) е налице леко поевтиняване – с по 0,01 лв./бр. Така, средната стойност за страната се повишава с 0,01 лв./бр., до 0,20 лв./бр.

 

В големите търговски вериги (ГТВ) яйцата – размер М се предлагат на цени от 0,24 лв./бр. (Добрич) до 0,30 лв./бр. (Русе , Силистра и Търговище). Седмично повишение на цените се регистрира в осемнадесет области, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,05 лв./бр. (най-чувствително в Силистра), а понижение – единствено в Разград, с 0,01 лв./бр. Това води до увеличение на средната за страната цена на дребно на яйцата от този размер в ГТВ с 0,01 лв./бр., до 0,27 лв./бр.

По области, цените на яйцата – размер L в ГТВ са в границите от 0,26 лв./бр. (Смолян) до 0,33 лв./бр. (Бургас, Сливен, Хасково и Ямбол). В преобладаващата част от областите се отчитат седмични изменения на цените, като в осемнадесет от тях яйцата от този размер поскъпват с между 0,01 лв./бр. и 0,06 лв./бр. (най-значително във Варна), а само в Перник, Разград и София – поевтиняват, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,02 лв./бр. Средно за страната, цената на яйца – размер L в ГТВ нараства с 0,02 лв./бр. на седмична база, до 0,30 лв./бр.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на яйцата – размер М варират от 0,22 лв./бр. (Разград и Силистра) до 0,28 лв./бр. (София). Промяна на седмична база се наблюдава в двадесет области, като при всичките е налице повишение на стойностите, достигащо до 0,05 лв./бр. в Бургас, Видин, Враца, Монтана, Сливен, София и Ямбол. Така, средната за страната цена на яйца – размер М в ДТО намалява с 0,02 лв./бр. спрямо предходната седмица, до 0,25 лв./бр.

 

Предлагането на яйца – размер L в по-малките магазини е на цени от 0,24 лв./бр. (Благоевград, Кюстендил, Разград и Силистра) до 0,29 лв./бр. (Перник, София и Стара Загора). Седмични ценови изменения се регистрират в осемнадесет области – увеличение от 0,01 лв./бр. във Велико Търново, Добрич, Кърджали и Плевен до 0,05 лв./бр. в Бургас, Сливен, Шумен и Ямбол. Това води до покачване на средната за страната цена на яйца – размер L в ДТО с 0,02 лв./бр. на седмична база, до 0,27 лв./бр.

През наблюдавания период цените на дребно на яйцата в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти - с 0,02 лв./бр. при размер М и с 0,03 лв./бр. при размер L. Най-голяма разлика в тази посока се наблюдава и за двата размера в Силистра – 0,08 лв./бр. за размер М и 0,07 лв./бр. за размер L. Цените на яйцата – размер М в ДТО в Пловдив и размер L в ДТО в Пазарджик са с по 0,01 лв./бр. по-високи отколкото тези в ГТВ за съответната област.

Разликата между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,07 лв./бр. за ГТВ и 0,05 лв./бр. за ДТО, като и при двата типа наблюдавани търговски обекти най-голям марж е налице в Кърджали – 0,14 лв./бр. за големите супермаркети и 0,11 лв./бр. за по-малките магазини.

 

Към края на м. юни 2018 г. средната цена на едро на яйца - размер М за страната бележи леко понижение спрямо нивото отпреди един месец – с 0,01 лв./бр.

В рамките на едномесечния период, средните цени на дребно на яйцата за страната нарастват и в двата типа наблюдавани търговски обекти. При размер М увеличението е с 0,02 лв./бр. в ГТВ и с 0,04 лв./бр. в ДТО, а при размер L – съответно с 0,02 лв./бр. и 0,03 лв./бр.