Актуални агро новини.Захарта поскъпна в супермаркетите, поевтиня на борсата.

Средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките търговски обекти отбелязват понижение на седмична база през периода 20 – 27 юни 2018 г., докато тази на дребно в големите търговски вериги се повишава.

Средната цена на едро на захарта за страната е 1,12 лв./кг, с 0,9% по-ниска на седмична база. По области, брашното се търгува на едро в ценовия диапазон от 0,87 лв./кг (Добрич) до 1,31 лв./кг (Монтана). В по-голяма част от областите са налице ценови колебания в двете посоки, в границите от -7,7% (Шумен) до +8,8% (Силистра).

В големите търговски вериги (ГТВ) средната цена на дребно на бялата захар за страната се повишава с 0,9% спрямо предходния седмичен период, до 1,18 лв./кг. По области, предлагането на продукта в големите супермаркети е на цени от 1,02 лв./кг (Добрич) до 1,34 лв./кг (Габрово, Ловеч и Плевен). В осем от областите се наблюдава седмично поскъпване на захарта в рамките на 4,4% - 9,7%, най-значително в Пловдив, а в други седем - поевтиняване от 0,8% до 5,7% (Благоевград и Кюстендил).

При средната цена на дребно на захарта в другите търговски обекти (ДТО) се отчита понижение с 0,7% спрямо предходната седмица, до 1,34 лв./кг. В тези обекти продуктът се търгува в широкия ценови диапазон от 1,12 лв./кг (София) до 1,68 лв./кг (Разград). Седмично поевтиняване на захарта, в рамките на 5,1% – 5,8%, се регистрира в ДТО в четири от областните центрове – Русе, Разград, Перник и София. Единствено в Хасково продуктът поскъпва, с 3,8%.

Цените на дребно на захарта в големите супермаркети са средно с 0,06 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-голям марж е налице в Плевен - 0,37 лв./кг. В седем области цените в големите вериги са по-ниски от тези на едро с до 0,21 лв./кг във Варна.

Средно за страната, цената на дребно на бялата захар в по-малките търговски обекти надвишава с 0,22 лв./кг тази на едро. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Плевен - 0,45 лв./кг. Изключение са Монтана и Варна, където захарта се предлага по-евтино в ДТО отколкото на едро, съответно с 0,02 лв./кг и 0,06 лв./кг.

През изминалата седмица цените на бялата кристална захар в ДТО са средно с 0,16 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика се наблюдава в Разград – 0,39 лв./кг.


@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: bg-BG } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { so-language: zxx }


@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman" , serif; font-size: 12pt; so-language: bg-BG } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }