Актуални агро новини.Нараства оранжерийното производство в Турция.

Производството на оранжерийна продукция в Турция нараства с над 60 процента за последните десет години. Най-сериозно е увеличението при доматите от 2-ва на близо 4 милиона тона.

Следват краставиците - от 940 хил.тона до 1 млн.тона. Последните световни тенденции са за ограничаване на скъпите стъклени оранжерийни конструкции. В момента в света само 9% са стъклени. Най-висок е делът в Германия – 80%, в Холандия – 90%, в САЩ – 40%., докато в Гърция, Израел и Йордания – по 5 на сто. В България около 48% са декларирани като стъклени конструкции.

Междувременно в Китай поставиха основните приоритети пред китайското земеделие да обезпечи хранителната сигурност. Това ще стане основно чрез намаляване използването на химикали и изкуствени торове и повишаване ефективността. За целта ще се внедрят нови технологии , , повече знание сред фермерите и използване на повече биологични препарати и торове. За последните 30 години, Китай отбелязва най-големият световен икономически ръст - БВП от 200 долара на човек през 80-те години на 8 хил. долара през 2016 г. Китай изнася значително количество зеленчуци на стойност 25 млрд. US$.