Актуални агро новини.Търговски вериги ограничават продажбите на пластмасови продукти за еднократна употреба.

Редица големи вериги магазини, компании и ресторанти обявяват, че забраняват или спират от продажба пластмасови продукти за еднократна употреба в най-кратки срокове. Става дума за рестрикции срещу пластмасовите сламки, чини и прибори, които имат много кратък живот на употреба и създават големи количества опасен боклук, който не може да се рециклира.

Една от основните причини за този отбой от пластмасата са нарастващите количества на пластмасови отпадъци в световните океани и морета и микропласмасата – опасен отпадък за околната среда и живота в морета , който засяга директно и хората. Основен източник на този опасен боклук в океана са именно пластмасите за еднократна употреба. Темата стана особено гореща последните месеци. Европейския съюз инициира пакет от нови мерки и забрани за някои пластмасови продукти за еднократна употреба, които влизат в сила в близко бъдеще, а бизнесът подготвя планове и стратегии да посрещне тези ограничения.

Германската верига супермаркети съобщи, че ще спре да зарежда пластмасови сламки за еднократна употреба в своите 6000 магазина. Така компанията предотвратява продажбата на 42 милиона еднократни сламки всяка година.