Актуални агро новини.Италия – с ръст в производството на селскостопански машини.

Добрите тенденции на износа в Италия дадоха тласък на производителите на селскостопански машини, които докладваха значително увеличение на производството според данни, изнесени от Федерацията на италианските производители на селскостопански и градински машини. Данните от преброяването относно този вид машини от Италианския статистически институт показват произведен общ брой трактори на стойност от 1 953 милиарда евро, 59 362 евро за бройка и за ръст от 7% спрямо 2016 г.

Други селскостопански машини и оборудване достигнаха € 4 980 милиарда с ръст от 7 ,4%.

На тази основа общият оборот на италианската промишленост нарасна до 7,8 милиарда евро, което е 7,5% ръст спрямо стойностите от 2016 г. 

Главните пазари за италианската продукция на селскостопански машини са в Европа, която представлява 67,1% от общия износ, следвана от Азия с 8%, 5,5% за Африка и 3,4% за Океания.

Освен производството в Италия, нараства значението на индустриалното партньорство в чужбина или на изнасянето на производствените съоръжения извън Италия. Тази тенденция е свързана с глобализационните процеси и стратегия, която кара много фирми в отрасъла да изграждат заводи в Индия и Китай, както и в САЩ, Бразилия и Аржентина, където търсенето на селскостопански машини има силен ръст.