Актуални агро новини.Проведе се среща на ръководствата на Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз.

В София  се проведе среща между ръководствата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Българския ветеринарен съюз (БВС), на която бяха обсъдени въпроси, свързани с повишаване координацията и взаимодействието между регистрираните ветеринарни лекари , държавните власти и официалните ветеринарни лекари във връзка със сложната епизоотична обстановка в страната.

Специално внимание беше отделено на конкретните мерки, които следват да бъдат изпълнявани по отношения на заболяванията „африканска чума“, „инфлуенца по птиците“, „чума по дребните преживни животни“, „заразен нодуларен дерматит“ и „син език“.

В изпълнение на постигнатото споразумение между двете страни изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев издаде заповед № РД 11-12-32 за проверките из индустриалните свинеферми и семейните стопанства, отглеждащи свине, която е публикувана на страниците на БАБХ и БВС.