Актуални агро новини.Одобрени са българските позиции за заседанията на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и на ЕКОФИН.

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 16 юли в Брюксел. На заседанието се очаква Австрийското председателство да представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. Освен това Комисията ще предостави допълнителна информация относно опростяването на Общата селскостопанска политика след 2020 г. и увеличаването на субсидиарността за държавите-членки.

На 13 юли в Брюксел ще заседава Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Ще бъде обсъден общият механизъм за обратно начисляване в областта на ДДС за доставките на стоки и услуги, както и за ДДС за електронните публикации. В рамките на дневния ред австрийското председателство ще представи своите приоритети в областта на икономическите и финансови въпроси. Министрите ще обменят мнения относно последващи действия във връзка със заседанието на Европейския съвет от 28-29 юни. Очаква се да бъде даден мандат на ЕС за срещата на Г-20 на 21-22 юли 2018 г. в Буенос Айрес, Аржентина

Правителството одобри също така българските позиции за предстоящи две неформални заседания на Съвета на ЕС.

На 12 и 13 юли в Инсбрук, Австрия , ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“. В част „Правосъдие“ министрите ще обсъдят трансграничното събиране на електронни доказателства. В част „Вътрешни работи“ теми ще бъдат засилването на полицейското сътрудничество и защитата на външните граници на ЕС.

На 16 и 17 юли във Виена ще заседава неформално Съветът на ЕС по конкурентоспособност. Ще се проведе пленарна сесия на тема: „Насърчаване на европейската конкурентоспособност: индустриална политика, умения и възможностите на изкуствения интелект“.