Актуални агро новини.Евродепутатите се обявяват срещу двойните стандарти.

Фирмите, които продават един и същи продукт в целия ЕС, но с различаващо се съдържание в отделните държави, не трябва да го етикетират и брандират по привидно идентичен начин, тъй като това може да заблуди потребителите, казват евродепутатите.
Множество тестове и изследвания, извършени в няколко държави – членки на ЕС, предимно от Централна и Източна Европа, показват, че продукти, рекламирани и продавани под една и съща марка и с на пръв поглед идентична опаковка, всъщност се различават по състав в ущърб на потребителите.

Тези различия са открити не само в хранителни продукти, като например рибни пръчици, разтворими супи, кафе и безалкохолни напитки, но и в други стоки, като перилни и миещи препарати, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета.

В доклад, одобрен в четвъртък с 33 гласа „за“, срещу три „против“ и един „въздържал се“, Комисията на ЕП по вътрешен пазар и защита на потребителите препоръчва серия от мерки за целия ЕС, както и на национално равнище за справяне с проблема „двоен стандарт“.

Докладчикът Олга Сехналова (С&Д, Чехия) заяви: „Продуктите с двоен стандарт подкопават доверието на гражданите в справедливото функциониране на вътрешния пазар на ЕС. Ако продуктът се продава под една и съща марка и опаковка, той трябва да има същия състав. Ако производителят желае да пригоди продукта за различните пазари, потребителите имат право да знаят и да са наясно с тази промяна за всеки отделен продукт.“

„Трябва да гарантираме, че всички подвеждащи практики са забранени и че предложените инициативи няма да останат само на хартия. За тази цел изменението на Директивата за нелоялни търговски практики, предложено от Европейската комисия през април, е добра отправна точка. Необходими са обаче някои пояснения, за да бъде приложена ефективно. В ЕС не трябва да има нито продукти от втора класа , нито потребители от втора класа“, добави тя.

Покана за трансгранично сътрудничество, сравнителни тестове и по-добро прилагане на законодателството

Членовете на ЕП призовават за засилване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация, включително за потенциално несъответстващи на правилата продукти и възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите, органите, отговарящи за качеството на храните, асоциациите на потребителите и Европейската комисия, за да се справят с двойния стандарт и да гарантират, че правилата се прилагат по-добре и по-последователно.

Необходимо е да се разработи общ подход за тестване, за да се съберат надеждни и съпоставими доказателства и да се установи колко сериозен и широко разпространен е проблемът с „двойния стандарт“. Резултатите трябва да бъдат оповестени в публично достъпна база данни и да бъдат анализирани „не по-късно от края на тази година“, зявява парламентарната комисия.

Актуализиране на Директивата за нелоялните търговски практики

Евродепутатите приветстват законодателното предложение на Европейската комисия за „Нов търговски механизъм за потребителите“ от април 2018 г., изменящо Директивата за нелояните търговски практики, но настояват, че за да се справи с двойния стандарт на продуктите, то трябва да бъде допълнително пояснено. „Резултатът от законодателния процес трябва да представи ясно определение на това какво може да се счита за „двоен стандарт“ и как трябва да се оценява и разгледа всеки случай“, се казва в комисията.
Лого за целия ЕС
„Предпочитанията на потребителите не трябва да се използват като оправдание за понижаване на качеството и/или предлагането на различни степени на качество на различните пазари“, настояват членовете на ЕП, потвърждавайки, че бизнес операторите имат право да предлагат и продават стоки с различен състав и характеристики в целия ЕС само когато това е оправдано чрез „легитимни фактори“ и при пълно спазване на законите на ЕС.
Евродепутатите приканват производителите да обмислят включването на специално лого върху опаковката, което да показва, че съдържанието и качеството на една и съща марка, са еднакви за целия ЕС.