Актуални агро новини.Семинар за оценка на мерките за управление на риболова на калкан в Черно море и седмо заседание на Работна група за Черно море (WGBS).

Срещата се проведе от 10 до 13 юли в Бургас, като участие взеха представители от Секретариата на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) , представители от Европейската комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, учени и експерти от всички черноморски държави.

На семинара се разгледаха модели за оценка на запасите, както и симулационен модел за тестване на потенциалните ефекти от сценарии за алтернативно управление с цел определяне на модел за постигане на максимален устойчив улов до 2020 г. Обсъдени бяха въпроси относно събирането на данни, включително методологии за събирането на данни (наблюдение на улова, оценка на ННН риболова) и качеството на данните. Направен бе анализ на състоянието на запасите в Черно море както и на мерките за управление на калкана и акулата. На срещата се разгледаха и въпроси свързани с устойчивото развитие на дребномащабния и любителския риболов.

Изборът на ново бюро на Работната група за Черно море беше отложен за следващата среща на групата, която ще се проведе в Турция.