Актуални агро новини.Заловени нарушители на р. Въча и яз. Доспат.

На 14.07.2018 г., по подаден сигнал инспектори от ИАРА Смолян са извършили проверка на река Въча в района на гр. Девин.
Установен е нарушител със задържан улов от маломерни пъстърви, на когото е съставен акт за извършено административно нарушение по чл.38 , ал.1 от ЗРА.

На 17.07.2018 г. отново по подаден сигнал е извършена нощна проверка на язовир Доспат в района на махала „Крушата“. Заловен е нарушител в момент на изваждане на хрилна мрежа с уловени в нея 167 броя червеноперки с обща тегло 23 кг. и два броя дъгова пъстърва. Рибите са освободени от мрежата и върнати в язовир Доспат, а на нарушителя е съставен акт за извършено административно нарушение по чл.17, ал.1, т.1 от ЗРА