Актуални агро новини.Динамичен пазар на захар в средата на месеца.

Средната цена на бяла кристална захар за страната на едро през периода 11 – 18 юли 2018 г.се задържа на нивото от изминалата седмица, докато тези на дребно и в двата типа търговски вериги отчитат леки разнопосочни колебания.

Средно за страната, цената на едро на захарта остава 1,12 лв./кг. По области, продуктът се търгува на цени от 0,86 лв./кг (Добрич) до 1,46 лв./кг (Варна). В девет от областите, в които е налице предлагане на едро, се регистрират разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -4,2% (Бургас) до +5,8% (Монтана).

При средната за страната цена на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) се отчита повишение с 0,9% спрямо предходния седмичен период, до 1,17 лв./кг. По области, цените на продукта в големите супермаркети са в диапазона от 1,02 лв./кг (Добрич) до 1,30 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Седмични ценови изменения се наблюдават в единадесет области, като в девет от тях е налице поскъпване на продукта от 4,4% до 4,8% (София), а в Шумен и Перник – поевтиняване, съответно с 3,7% и с 4,4%.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,17 лв./кг (София) до 1,68 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат в шест области, където цените намаляват с между 1,6% и 7,9% (София). Това се отразява на средната цена за страната и тя се понижава с 0,7% на седмична база, до 1,33 лв./кг.

Средно за страната, през наблюдавания период цените на захарта в ДТО са с 0 ,16 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,39 лв./кг в Разград.