Актуални агро новини.Експерти от РИОСВ – Варна инспектираха находището на Персийска поветица.

Експерти на РИОСВ – Варна провериха откритото през 2017 г. в Аспарухово местообитание на Персийска поветица (Convolvulus persicus). Популацията на вида е с висока плътност и в момента може да се наблюдава във фаза на цъфтеж.

С цел опазване на уникалното находище концесионерът на плажната ивица постави ограждения и информационна табела. Тя запознава посетителите с вида на растението и със защитения му характер.

Персийската поветица е включена в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие и в Червената книга на Р България. По време на проверките не са констатирани нарушения.