Актуални агро новини.БАОППЗ изпрати становище по концепцията за схемите за обвързано подпомагане в сектора, които ще се прилагат от 2019 г..

Българска асоциация на организациите на производителите на плодове и зеленчуци изпрати становище във връзка с Проект за изготвяне на концепция за  схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, приложими от кампания 2019 - създадена със Заповед № рд 09-652 от 16.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Според БАОППЗ в така предложеният проект бюджетната рамка не се променя. Бюджетът не е разпределен 50%:50% към двата чувствителни сектора „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“. Средствата за „Плодове и зеленчуци“ остават отново 35 % от общия бюджет

От Асоциацията не подкрепят така предложеният проект със следните мотиви:

2. Предложените от БАОППЗ мерки за ограничаване на т.нар. „чертожници“ липсват в настоящото предложение. Липсата на такива мерки води до изплащане на субсидии за площи, в които не се изпълняват съответните агротехнически мероприятия, а де факто се извършва заявяване и „очертаване“ на земя, което ощетява реалните производители и допринася за разширяване на обема на сивата икономика. Тези действия водят и до изкривяване на агростатистиката, тъй като това не са реални производствени площи. Вследствие на това, статистическите данни за реколтираните площи с овощни насаждения отчитат НЕРЕАЛНО увеличение;

3. Не е отразено искането на картофопроизводителите за регистрация на площите в БАБХ. Изложените данни, които бяха потвърдени от страна на представителите на МЗХГ са за 36 000 дка картофи, регистрирани в БАБХ, като същевременно Разплащателната агенция изплаща подпомагане върху 110 000 дка картофи. Разликата в площите на картофите, влияе с около 11 млн. лева върху бюджета на Основната схема за зеленчуците – Вариант 1, който е 24 638 791 лв. или 45 % от бюджета се разходва неправомерно, за което ще уведомим ЕК.

Целта на предложените мерки бе да се осуети абсурдното подпомагане на физически парцели, които не отговарят на термина „овощна или зеленчукова градина“, като освободения финансов ресурс се насочи към пазарно ориентираните и работещи стопанства, се казва още в изпратеното становище.

От Асоциацията настояват за адекватни мерки и действия от страна на Министерство на земеделието, храните и горите , които да защитават интересите на реалните производители и прекратяване на негативната тенденция за създаване на „кухи“ схеми на подпомагане.