Актуални агро новини.LIFE започна онлайн обучение за подготовка на проекти по подпрограма „Действия по климата“.

От днес, 1 август Националното звено за контакт по програма LIFE в България предоставя онлайн обучение за подготовка на проектни предложения за покана`2018 по подпрограма „Действия по климата“.

Обучението ще подпомогне бенефициентите, кандидатстващи по текущата покана, с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предложения. Фокусът на обучението е насочен към три приоритетни области на подпрограмата.

Програма LIFE цели да допринесе за преобразуването на ЕС в устойчиво общество с ниски въглеродни емисии, като подкрепи прилагането на политиката на ЕС в областта на климата и подготви ЕС за предизвикателствата по изменението на климата през следващите десетилетия. Приоритетите в това отношение са изпълнение на целите на Рамката за енергетиката и климата до 2030 г. , , Пътната карта за периода до 2050 г., както и на Парижкото споразумение и политиката за адаптация към изменението на климата.

Крайният срок за подаване на предложения по подпрограма „Действия по климата“ е 12 септември 2018 г., 16:00 ч местно време в Брюксел. Предложенията се подават електронно чрез системата e-Proposal на Европейската комисия. Екипът на Националното звено за контакт Ви приканва заинтересованите да кандидатстват и е на разположение при нужда от допълнителна информация.