Актуални агро новини.Уроците за гората продължават и през ваканцията.

Стотици деца от цялата страна се включиха в уроците за гората, организирани от горски служители от държавните предприятия и парковите дирекции през ваканционните месеци. 

Летен горски урок със забавни игри за децата от Шумен организираха лесовъдите – горски педагози от Североизточно държавно предприятие. Този път образователната инициатива беше свързана с животните и птиците, които обитават българските гори. 

Това е поредната от множеството екологични инициативи, организирани от горски служители от държавните предприятия и парковите дирекции през ваканционните месеци.

Преди няколко дни Природен парк „Шуменско плато“ прие гостоприемно деца от региона, които подготвиха картички с живи цветя и събраха различни растения с помощта на горските педагози. Постоянно отворени за посещения са и горските училища на територията на ПП „Врачански Балкан“. 

„Детска еко – ваканция“ на територията на ПП „Персина“ се провежда вече почти 10 години, съвместно с децата, посещаващи Общинския детски комплекс през лятото.

Незабравими дни сред гората организираха за четвъртокласници от регионални училища и служителите на ДЛС-Балчик. Децата  ловиха пъстърва в развъдника до ловен дом  „Батово“, стреляха с боен лък, научиха кои животни се срещат в стопанството, с какво се хранят и какви грижи полагат за тях ловните експерти. 

Организираните от експертите от ДПП Беласица посещения по тематичния маршрут "Пеперудите и цветята в Природен парк Беласица" и живописния Яворнишки водопад, дадоха възможност на малките природолюбители от село Яворница да опознаят и обикнат още повече планината Беласица. Децата от с. Кърналово пък са едни от най-редовните посетители на информационния център на парка. При последното си посещение малчуганите бяха впечатлени от красотата на най-високия водопад в българската част на планина Беласица - Камешнишкия водопад , който им показаха техните приятели от парка.

Многобройните инициативи за деца през лятната ваканция, организирани от ДПП „Витоша“ умножиха неговите най-малки посетители и затвърдиха позицията му на най-посещавания природен парк в България.  Най-атрактивни сред тях са интерактивните лесовъдски игри, в които децата стават „Лесовъди за един ден“. 

Повечето образователно-екологични инициативи се провеждат от лесовъди и горски експерти, преминали курс по „Горска педагогика“. Такова обучение се проведе през юли в ДЛС Воден – Ири Хисар, където бяха обучени горски служители от стопанството, ДЛС „Лъгът“ и ДГС - Разград. 

„От началото на курса, преди близо 4 години, до настоящия момент са обучени 110 служители - лесовъди от регионалните дирекции по горите,  държавните предприятия и държавните горски и ловни стопанства, каза д-р инж. Ани Петракиева, експерт в Изпълнителна агенция по горите, ръководител на обученията и преподавател по „Горска педагогика“ в ЛТУ.