Актуални агро новини.До 234 евро на хектар ще получат земеделците в Полша заради сушата.

До 234 евро на хектар ще получат земеделците в Полша, които отглеждат полски култури, ако са понесли загуби заради сушата. Това реши правителството във Варшава , отпускайки извънредно 187 милиона евро за подкрепа на фермерите.

Условие за отпускането на сумите е, реколтата да е с поне 70 процента по-малка в сравнение с миналогодишната, уточняват от земеделското министерство. Стопанства, претърпели загуби в размер над 30 на сто, също могат да кандидатстват за помощ, но тя ще бъде значително по-малка. Освен пряка парична подкрепа, фермерите в Полша могат да разчитат и на нисколихвени кредити за преодоляване на липсата на налични средства, както и на отлагане на дължими суми по заеми и такси за аренда. Предвидени са и данъчни облекчения. Според най-новите изчисления на експертите от Националния институт за почвите и растениевъдството от сушата са пострадали 83 процента от селскостопанската земя в страната. Щети са регистрирани на близо 2 милиона хектара.