Актуални агро новини.Инсталираните в целия свят мощности за производство на слънчева и вятърна енергия надскочиха 1000 гигавата.

Инсталираните в целия свят мощности за производство на слънчева и вятърна енергия надскочиха 1000 гигавата, показва статистиката за първото полугодие на 2018-та. Изчисленията сочат, че електричеството от слънцето и вятъра вече е по-евтино, в сравнение с добитото от новопостроени въглищни или атомни електроцентрали.

Анализаторите прогнозират, че до 2023 година мощностите за ток от възобновяеми енергийни източници ще достигнат 2 хиляди гигавата, като лидерската роля ще се падне на Азия. През миналата година инвестициите в алтернативните източници са били двойно по-големи , отколкото в конвенционални централи. В момента към електропреносната мрежа в световен мащаб са включени 1013 гигавата от възобновяеми източници, като 54 на сто са от ветропаркове, а останалата част – от соларни инсталации.

Според експертите Европа изостава при използването на възобновяемите енергийни източници. По-голямата част от новите мощности се намира в Азия, което означава, че Старият континент може да загуби своята конкурентоспособност в индустрията, смятат анализаторите.