Актуални агро новини.Три милиона тона ечемичен малц ще изнесе ЕС през стопанската 2018/19 година.

Три милиона тона ечемичен малц ще изнесе Европейският съюз през стопанската 2018/19 година. Прогнозата на Международния съвет за зърното е коригирана надолу с половин милион тона до миналогодишното количество.


Причините за песимистичните очаквания са както по-слабата реколта в Съюза, така и разнородното качество на прибраното зърно. Въпреки това Общността ще увеличи пазарния си дял при световната търговия с ечемичен малц с 1 процента до 45 на сто , смятат лондонските анализатори. Глобалната търговия с продукта ще намалее с близо 2 процента до 7 милиона тона зърнен еквивалент, което е с около 6 на сто по-малко от средното количество за последните пет години. Като основна причина се посочва по-слабото търсене от страна на някои основни вносители. Така Източна Азия, най-големият клиент за вносен малц, ще внесе 2 милиона тона, тоест с 4 процента по-малко от миналата година, най-вече заради въвеждането на акциз върху бирата в някои държави от региона. Най-голям единичен вносител на ечемичен малц остава Бразилия с 905 хиляди тона.