Актуални агро новини.Дребни преживни животни от засегнатите от чума региони трябва да се колят и реализират в същата зона.

Във връзка с въпрос от животновъди за възможността дребни преживни животни от засегнатите от чума региони да се колят във вътрешността на страната, БАБХ напомня, че на този етап това не е възможно.

Ограниченията са наложени с РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/954 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2018 година за установяване на определени защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България.

Съгласно това решение животните трябва да се заколят в кланица в зоната (седемте южни общини на Ямболска и Бургаска област) и месото да се реализира в същата зона. Добитото от зоната месо и мляко може да напусне зоната, само ако е преминало подходящата термина обработка, описана в решението.

Действащото решение налага тези ограничения до 28 декември 2018 г. Преди тази дата овце и кози от тези 7 общини не могат да се колят и да се продават извън тях.

Опитите за реализация на месо и мляко , добити в тази зона във вътрешността на страната може да доведе до увеличаване на зоната с наложени ограничения, както и до удължаване на срока на наложените ограничения.

В тази връзка, БАБХ призовава животновъдите, както и другите граждани на страната, да спазват наложените ограничения.