Актуални агро новини.РИОСВ - София и ИАОС провериха сигнал за оцветяване на река Малък Искър.

По сигнал за оцветяване на река Малък Искър край село Джурово, община Правец екип от експерти на РИОСВ – София, БД „Дунавски район“ и Централната лаборатория към ИАОС, извърши проверка на място.

Измерените показатели отговарят на състояние „добро“ за водното тяло съгласно Наредба H-4/14.09.2012 за характеризиране на повърхностните води. Измерените показатели на място са активна реакция pH , електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород (mg/l) и наситеност на кислород (%).

След приключване на всички анализи на водните проби резултатите ще бъдат обявени.