Актуални агро новини.Спокоен пазар на агнешко месо в края на юли.

Спокоен остава пазарът на агнешко месо в страната през периода 25 юли – 1 август 2018 година. Ето и данните, публикувани от земеделското министерство:

Цяло агне

Търговията на едро с цяло агне е на цени от 9,59 лв./кг в Благоевград до 15,18 лв./кг кланично тегло във Варна. Единствено във Варна се наблюдава ценово изменение на седмична база – понижение с 0,5%, което води до незначително намаление на средната цена на едро на цяло агне за страната с 0,1%, до 13,34 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) цяло агне се предлага единствено в област Пловдив, на цена 12,50 лв./кг, без промяна спрямо предходния седмичен период.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на цяло агне остават най-ниски в Бургас -11,40 лв./кг, а най-високи в Габрово - 14,00 лв./кг, без седмични отклонения на стойностите по области. Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в ДТО е 13,12 лв./кг, без промяна спрямо нивото от предходната седмица.

През изтеклия седмичен период, цената на дребно на цяло агне в големите търговски вериги е средно с 0 ,62 лв./кг по-ниска от тази в по-малките магазини.

Агнешки бут

По области, цените на едро на агнешки бут продължават да варират в широкия интервал от 13,25 лв./кг (Смолян) до 17,00 лв./кг (Русе), без изменения на стойностите спрямо предходната седмица. Средната цена на едро на агнешки бут за страната остава 14,35 лв./кг.

Предлагането на агнешки бут в големите търговски вериги е на цени от 12,99 лв./кг в Пловдив до 15,79 лв./кг във Варна. В сравнение с предходния седмичен период, единствено във Варна се отчита ценово изменение, като продуктът поскъпва с 5,3%. В резултат, средната цена на дребно на агнешки бут в ГТВ за страната се покачва с 1% на седмична база, до 14,70 лв./кг.

В по-малките магазини цените на дребно на агнешки бут се задържат в интервала от 11,70 лв./кг (Бургас) до 15,68 лв./кг (Русе). Единствено в област Благоевград се наблюдава ценово изменение на седмична база – покачване с 1,4%. Средната цена на дребно на агнешки бут за страната в тези обекти остава без промяна - 14,21 лв./кг.

През наблюдавания период цените на дребно на агнешкия бут в големите търговски вериги са средно с 0,49 лв./кг или с 3,4% по-високи от тези в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 0,35 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,14 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка е 13,96 лв./кг – без изменение спрямо нивото от предходния седмичен период. За поредна седмица цените на едро агнешка плешка се задържат в интервала от 13,00 лв./кг в Смолян до 15,59 лв./кг в Русе.

В големите търговски вериги агнешката плешка се продава на най-ниски цени в Пловдив (12,99 лв./кг), а на най-високи - в Русе (16,99 лв./кг). Въпреки липсата на седмични колебания на стойностите по области, средната цена на дребно на агнешка плешка за страната в ГТВ е с 0,6% по-висока на седмична база, поради появата на предлагане на продукта и в ГТВ в Кюстендил, на сравнително висока цена.

Предлагането на агнешка плешка в по-малките магазини се запазва в границите от 11,20 лв./кг (Бургас) до 15,03 лв./кг (Русе). Средната цена на дребно на агнешка плешка в ДТО за страната е 13,81 лв./кг, с незначителните 0,1% над нивото от предходния седмичен период, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта и в по-малките магазини и в Шумен.

През изтеклия седмичен период цената на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги е средно с 0,09 лв./кг по-висока от тази в по-малките магазини.