Актуални агро новини.17 акта за установени нарушения са съставили служителите при РДГ – Ловеч.

Служителите при Регионална дирекция по горите – Ловеч са извършили 140 проверки през изминалата седмица, свързани с контрола по опазване на горските територии. Съставени са 17 акта за нарушения на Закона за горите.

Кражба на дървесина от държавна горска територия в землище на гр. Ловеч, местността „ Езерото” са установили горските инспектори от РДГ.  8,50 кубика дърва за горене от цер и благун, немаркирани и без превозен билет са били натоварени от две лица на автомобил марка ЗиЛ. Дървесината и товарния автомобил са задържани, а на нарушителите са съставени актове по Закона за горите.

Служители от РДГ - Ловеч участваха и в специализирана акция на територията на Община Тетевен, съвместно с Областна дирекция на МВР Ловеч – Икономическа полиция, Районно управление на МВР Тетевен , Жандармерия и Национална агенция по приходите - офис Ловеч. Извършените действия са съгласно утвърдения план за взаимодействие между институциите, имащи отношение по опазване на горските територии и във връзка със задълженията за осъществяване на контрол по изпълнение на Закона за горите. Проверени са пет обекта за съхранение, преработка и експедиране на дървесина, 41 бр. моторни превозни средства, 71 физически лица.