От Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ затягат контрола и четирикратно увеличават санкциите при установяване на злоупотреби с производството и търговията с биохрани и продукти. Извънредните мерки се предприемат след като Сметната палата насмете ведомството, че не си върши както трябва работата.

Контролният орган изнесе скандални факти след извършен одит върху системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни. Оказва се, че за периода 01.01.2015 - 30.06.2017 г. не е имало достатъчно ефективен контрол както в търговската мрежа, така и в заведенията. Това е довело до злоупотреби от страна на производители, търговци и преработватели и е накърнило интересите на потребителите.

По препоръка на Сметната палата от Министерство на земеделието увериха, че ще подобрят системата за контрол над биологичното производство. Тя засяга както контролиращите лица, така и експерти от ведомството и подчинената му Агенцията по безопасност на храните. В тази връзка предстои да се извършат нормативни и процедурни промени , както и такива в информационната система.

С новите нормативни промени се цели да се обхване контрола по цялата верига - производство, преработка и търговия. По този начин може да се гарантира и качеството. Санкцията при неизпълнение на задълженията пък се увеличава четири пъти. Корекцията се въвежда едва след като са взети под внимание разпоредбите на европейското законодателство.

Изготвен е нов проект на наредба за биологично производство. С нея се цели създаване на условия за гарантиране на качеството на биологичните продукти. Предвидено е контролиращите лица да бъдат обект на санкции при установяване на нарушения от страна на операторите, които не са докладвани от тях.

Предложени са и промени в каталога от мерки, като за нарушенията, за които досега са налагани по-леки мерки, съгласно действащата Наредба 1/2013 г., са предвидени по-тежки санкции. Въведено е задължително вземане на проби преди издаване на сертификата за биологично производство.

МЗХГ е предприело стъпки за подобряване на специализирания софтуер на производители, преработватели и търговци на биологични продукти и храни. Има уверение, че надградената информационна система трябва да стартира през последното тримесечие на 2018 г.