Актуални агро новини.Доц. д-р Янко Иванов вече е член на УС на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Новият заместник-министър на земеделието доц. Янко Иванов вече е член на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Кирил Войнов временно поема поста председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Назначенията са взети на заседание на правителството.

Членовете на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига са петима - директорът проф. Бойко Ликов , заместник-аграрните министри Янко Иванов и Лозана Василева и заместник-здравните министри Бойко Пенков и Светлана Йорданова. През 2016 г. Центърът за оценка на риска по хранителната верига беше преструктуриран - с бюджет и на пряко подчинение на аграрния министър.

Кирил Войнов, който поема временно длъжността председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор до момента беше неин заместник-председател. Кандидатурата му е съобразена с изискванията на Закона за администрацията.