Актуални агро новини.Черен лешояд е загинал при сблъсък с електропровод в гръцката част на Родопите.

Екипът с куче за борба с отровите на WWF–Гърция е открил мъртъв черен лешояд, маркиран със сателитен предавател, в гръцката част на Източните Родопи. Най-вероятно лешоядът е загинал от сблъсък с електропроводите, като са изпратени проби за изследване в лаборатория за изключване на други възможни причини.

Сателитният предавател е предавал в продължение на два дни от едно и също място в Източните Родопи, извън границите на Националния парк „Дадя“, в северната част на страната. Това е наложило незабавна проверка от страна на екипа. Птицата е млада и е маркирана от WWF-Гърция в края на 2017 г.

„Най-вероятно лешоядът се е опитал да излети от билото в близост до електрическите стълбове и се е блъснал в жицата при опита си да набере височина“, коментират експерти от БДЗП. Такива сблъсъци не са рядкост особено за едрите хищни и водолюбиви птици. В повечето случаи подобни инциденти стават, когато самите жици са на фона на склон, гора или друга местност и птиците не успяват да ги различат. За предотвратяване на подобни инциденти се поставят дивертори. Това са фосфорисциращи и слънцеотразяващи пластинки, които се окачват по дължината на жиците и по този начин ги правят видими за птиците, прелитащи към тях.

В рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ в българската част на Родопите са идентифицирани над 120 стълба, опасни за птиците, като на една от линиите по време на проучването бе открит загинал от сблъсък с жиците белоглав лешояд. След като проучването бъде завършено, опасните електрически линии ще бъдат обезопасени, с което ще се намали рискът от токов удар за птиците. В гръцката част на Родопите също са обезопасени някои потенциално опасни за египетските лешояди електроразпределителни стълбове близо до гнезда и в места с концентрация на вида. За съжаление редица изследвания показват , че електропреносните мрежи по света причиняват смъртта на стотици хиляди птици годишно.

Припомняме, че единствената колония на черния лешояд на Балканите се намира в Националния парк „Дадя“ в гръцката част на Родопите, на около 25 км от границата с България.